ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಗಣಿತ

 ಕ್ರಮ ಸಂ  ವಿವರ  ಲಿಂಕ್‌ ಗಳು
3(1) ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3(2) ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3(3) ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3(4) ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-4 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3(5) ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-5 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3(6) ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಭಾಗ-6 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 4(1)  ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚೆಯ ಭಾಗ-1 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4(2)  ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚೆಯ ಭಾಗ-2 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4(3)  ಚತುರ್ಭುಜಗಳ ಪರಿಚೆಯ ಭಾಗ-3 ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5(1)  ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 5(2)  ವರ್ಗ ಮತ್ತು ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 6(1)  ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 6(2)  ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 6(3)  ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6(4)  ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿತ್ಯಸಮೀಕರಣಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 7(1)  ಪ್ರಾಯೊಗಿಕ ರೆಖಾಗಣಿತ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7(2) ಪ್ರಾಯೊಗಿಕ ರೆಖಾಗಣಿತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7(3) ಪ್ರಾಯೊಗಿಕ ರೆಖಾಗಣಿತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7(4) ಪ್ರಾಯೊಗಿಕ ರೆಖಾಗಣಿತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
7(5) ಪ್ರಾಯೊಗಿಕ ರೆಖಾಗಣಿತ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
     
  8th Maths 2nd semister   
1(1) ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
1(2) ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
1(3) ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
1(4) ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
1(5) ಘನಗಳು ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
2(1) ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
2(2) ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2(3) ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
2(4) ಘಾತಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಾತಸೂಚಿಗಳು  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3(1)   ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಾಹಣೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 3(2)  ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಾಹಣೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
3(3)   ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಾಹಣೆ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3(4)   ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಾಹಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ 
 4(1)   ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4(2) ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
4(3) ನೇರ ಮತ್ತು ವಿಲೋಮಾನುಪಾತಗಳು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5(1)  ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚೆಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5(2)  ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚೆಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5(3)  ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚೆಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 5(4)  ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚೆಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5(5)   ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚೆಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5(6)   ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚೆಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
5(7)   ನಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಚೆಯ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6(1) ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6(2)  ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6(3)  ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6(4)  ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6(5)  ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 6(6)  ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 7(1) ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗೋಚರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
7(2)   ಘನಾಕೃತಿಗಳ ದೃಗೋಚರ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 8(1) ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8(2) ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
8(3) ಪರಿಮಾಣಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 9(1)  ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 9(2)  ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ
 9(3)  ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಣಿತ  ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 22-12-2023 12:06 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಜಿಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ ತುಮಕೂರು
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080